Právo na Vaší straně

Profil kanceláře

AK Legalitas byla založena a působí od roku 2021 jako společné kanceláře samostatných advokátů Mgr. Martina Petroše, Mgr. Jana Lehovce, Mgr. Václava Zelenky, Mgr. Marty Pišoft – Kozákové a JUDr. Hany Kukrálové.

Více zde.

Poskytované služby

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby s důrazem na individuální přístup k potřebám klientů a operativnost právních služeb dle požadavků klientů při zachování co nejvyšší míry kvality a odbornosti právních služeb za rozumné a přiměřené ceny.

Předchozí bohaté zkušenosti našich právníků získané dřívější dlouholetou praxí nám umožňují poskytovat právní služby vysoké kvality především v oblastech práva občanského a práva nemovitostí, práva trestního, práva rodinného, práva obchodních společností, insolvenčního práva, obecného obchodního práva a v neposlední řadě civilního práva procesního.

Oblasti našeho působení zahrnují kromě Prahy také pobočku na Moravě, přičemž jsme vždy připraveni poskytovat právní služby dle požadavků klientů na celém území České republiky.

Při poskytování právních služeb využíváme ve prospěch klientů úzkých vazeb a spolupráce se zkušenými daňovými a ekonomickými poradci, exekutory a jinými experty různých oborů. Nabízené právní služby tak mohou být poskytovány našim klientům vždy komplexně.

Více zde.

Kontakty