Mgr. Marta Pišoft Kozáková

Jsem advokátkou a poskytuji právní poradenství se specializací na nemovitosti, komplexní právní služby pro obchodní korporace, společenství vlastníků a bytová družstva, občanské právo včetně závazkového práva, vymáhání pohledávek a majetkových vypořádání a rodinné právo. V rámci právního servisu pro své klienty provádím advokátní úschovy a ověřuji podpisy.

Spolehlivou oporu a pomoc při podnikání u mne najdou i živnostníci či malé a střední společnosti, kterým ráda pomohu s rozvojem jejich podnikání a těší mě jejich úspěch.

Svým klientům pomáhám nalézt efektivní řešení běžných i komplikovanějších životních situací, včetně uspořádání majetkových, rodinných nebo partnerských vztahů.

Důraz kladu vždy na osobní přístup, založený na důvěře klienta. Můžete ode mne očekávat profesionální, vstřícný a lidský přístup k Vašim potřebám a konstruktivní řešení Vašeho problému, tak, aby pomoc, které se Vám dostane byla skutečným přínosem pro řešení Vaší pracovní či osobní situace.

Své vzdělání jsem získala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem v roce 2001 úspěšně obhájila magisterský titul. Následně jsem působila sedm let na pozici programové manažerky právního a gender programu v Nadaci Open Society Fund Praha, která byla v té době součástí celosvětové sítě nadací podporovaných finančníkem a filantropem Georgem Sorosem. Prací v nadaci jsem ve svém dalším profesním životě získala zkušenost, že je dobré brát v úvahu při řešení problémů širší aspekty věci, nikoli jen ty právní.

Na svou advokátní dráhu jsem se připravovala v advokátní kanceláři JUDr. Marie Boháčové, advokátky a následně v advokátní kanceláři Veverka – Kohoutová, advokáti. V prosinci 2008 jsem složila advokátní zkoušku a od ledna 2009 jsem jako samostatná advokátka zapsaná v seznamu České advokátní komory pod č. 12463.