Mgr. Martin Petroš

Martin Petroš vystudoval v letech 1997 – 2002 Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, kterou absolvoval s vyznamenáním (summa cum laude). Již v průběhu studia působil ve významné ostravské advokátní kanceláři. Profesní dráhu zahájil Martin Petroš v rámci Ministerstva obrany ČR, kde působil v právním oddělení v letech 2002 – 2003. Od roku 2003 je plně činný v advokacii, když až do roku 2010 působil v pražské advokátní kanceláři RAKOVSKÝ & PARTNERS, následně byl zakládajícím partnerem AK Petroš Sedláčková Legal. Advokátem je od roku 2007.

Martin Petroš se zaměřuje zejména na obchodní a občanské právo s důrazem na poskytování komplexních právních služeb v těchto odvětvích. Právní servis, který poskytuje, zahrnuje přípravu obchodních, civilních, pracovních a dalších smluv, celkové poradenství při vymáhání pohledávek, jakož i řešení problematiky obchodních společností. Martin Petroš poskytuje také právní poradenství a zastupování klientů v rámci soudních či rozhodčích sporů a insolvenčních řízeních, přičemž zejména v oblasti soudních sporů má velmi bohaté zkušenosti.

Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce, hovoří také polsky a německy.